Monthly Archives - Novembar 2016

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Hotel “Grand Park” Dubrovnik  15-17. 12. 2016. godine   Predavači na seminaru su:   Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK Šejla Omanović, Ured za razmatranje žalbi i certificirani trener AJN TEME:   1. Novousvojeni podzakonski akti: – E-aukcija – Usluge iz Aneksa II ZJN, Dio B – Monitoring postupaka JN   2. Centralizacija JN – za i protiv – Prednosti i nedostaci – Centralno nabavno tijelo – Zajedničke nabavke   3. Najčešće greške u praktičnoj primjeni nove legislative   4. Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi: – žalbeni [...]

IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA

ZAMM media CONSULTING doo Vas poziva na  jednodnevnu radionicu pod nazivom:  IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA Hotel “Grand” Sarajevo  27.10. 2016. godine   Predavač : Mr. Muhamed Mujakić, dipl. iur, certificirani trener TEME: 1.  Osnove izrade pravnih propisa 1.1. Normativna djelatnost 1.2. Istraživanje i analiza kao uslov stvaranja pravnih propisa 1.3. Pojam pravne norme i pravnog akta 1.4. Klasifikacija i hijerarhija pravnih propisa, vrste pravnih propisa 1.5. Vježba 1 – diskusija sa kakvim se propisima u izradi susreću učesnici 2. Izrada pravnih propisa 2.1. Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u BiH  2.2. Pravila i postupci [...]

seminari

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Sunce” Vogošće  29. 11. 2016. godine   Predavači na seminaru su: Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEME: 1. Novousvojeni podzakonski akti: – E-aukcija – Usluge iz Aneksa II ZJN, Dio B – Monitoring postupaka JN   2. Centralizacija JN – za i protiv – Prednosti i nedostaci – Centralno nabavno tijelo – Zajedničke nabavke   3. Najčešće greške u praktičnoj primjeni nove legislative   4. Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi: – žalbeni navodi iz žalbi, – [...]