Monthly Archives - Januar 2017

Seminar – Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA e-aukcije Hotel “Grand” Sarajevo 02.02. 2017. godine PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEME SEMINARA: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije 2. Praktična primjena e-aukcije u sistemu e-nabavke – Zakazivanje i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”; – Izmjena i otkazivanje e-Aukcije; – Zakazivanje [...]