Monthly Archives - Mart 2017

Seminar – Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Grand”, Sarajevo, 14.04. 2017. godine PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEME SEMINARA: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio 2. Praćenje postupaka javnih nabavki – greške u primjeni nove legislative 3. Kreiranje postupka sa zajedničkom nabavkom i unos ugovora u okvirni sporazum za [...]

Seminar za PONUĐAČE– Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Grand”, Sarajevo, 13.04. 2017. godine PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEME SEMINARA: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – lekcija za ponuđače 2. Priprema, sadržaj i ocjena ponuda 3. Preferencijalni tretman domaćeg – prava na primjenu preferencijalnog faktora 4. Objašnjenje korisničkog interfejsa privatnog i javnog dijela [...]

Seminar – Praktična primjena zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA Hotel “Grand”, Sarajevo, 06.04. 2017. godine PREDAVAČ: Mr. Muhamed Mujakić, dipl.iur, certificirani trener za oblast zaštite podataka Cilj seminara je upoznavanje sa praktičnom primjenom Zakona o zaštiti ličnih podataka i obavezama koje imaju institucije iz javnog i privatnog sektora, uključujući privredna društva, banke, osiguravajuća društva, telekom operatere te javne organe (organi uprave, općine i dr.) TEME SEMINARA: 1.Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH 1.1. Pravni i institucionalni [...]