Monthly Archives - August 2017

SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Holiday” SARAJEVO, 07.09. 2017. godine   UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN TEMATSKE CJELINE: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije – legislativni dio – Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-Aukcije – Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je predviđena e-Aukcija – (Ne)prihvatljivost ponuda postupku u kojem [...]