Seminari

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” (Neum, 18-20.09. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” Hotel “Sunce”, NEUM 18-20.09. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu 2. Kreiranje Komisije za nabavke 3. Kreiranje i izmjena uslova za učešće za ugovorne organe 4. Kreiranje ponuda po kategorijama i dostava ponuda 5. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude 6. Članovi tima na postupku [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” (Sarajevo, 17.06. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” Hotel “Astra Garni”, SARAJEVO 17.07. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN TEMATSKE CJELINE: 1. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu 2. Kreiranje Komisije za nabavke 3. Kreiranje i izmjena uslova za učešće za ugovorne organe 4. Kreiranje ponuda po kategorijama i dostava ponuda 5. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude 6. Članovi tima na postupku kod ponuđača 7. Automatsko javno otvaranje ponuda 8. Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda 9. [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” (Neum, 12-14.06. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” Hotel “Sunce”, NEUM 12-14.06. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu 2. Kreiranje Komisije za nabavke 3. Kreiranje i izmjena uslova za učešće za ugovorne organe 4. Kreiranje ponuda po kategorijama i dostava ponuda 5. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude 6. Članovi tima na postupku [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija IV” (Neum, 16-18.05. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija IV” Hotel “Sunce”, NEUM 16-18.05. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu 2. Kreiranje Komisije za nabavke 3. Kreiranje i izmjena uslova za učešće za ugovorne organe 4. Kreiranje ponuda po kategorijama i dostava ponuda 5. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude 6. Članovi [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” (Dubrovnik, 21-23.03. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” Hotel “Neptun”, DUBROVNIK 21-23.03. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Korupcija i koluzija u nabavkama; 2. Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija I i sesija II (ponavljanje materije) 3. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu 4. Kreiranje elektronskog postupka 5. Administracija uslova za [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” (Dubrovnik, 21-23.02. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” Hotel “Neptun”, DUBROVNIK 21-23.02. 2019. godine PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Korupcija i koluzija u nabavkama; 2. Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija I i sesija II (ponavljanje materije) 3. Kreiranje elektronskog postupka 4. Administracija uslova za učešće 5. Kreiranje ponuda i dostava ponuda 6. [...]

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija II” (Sarajevo, 31.01.2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija II” Hotel “Holiday”, SARAJEVO, 31.01. 2019. godine PREDAVAČI: Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK Milica Pranjić, diplomirani pravnik, pravni savjetnik za upravne sporove Sud BIH TEMATSKE CJELINE: Sesija I – Prvobitno implementirane funkcionalnosti Kreiranje elektronskog postupka Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku Priprema elektronskih ponuda Slanje elektronskih ponuda Zaustavljanje otvaranja i ponovno zakazivanje otvaranja elektronskih ponuda Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda Otvaranje elektronskih [...]

SEMINAR / Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija II (28.12.2018. SARAJEVO)

Petak, 28. 12. 2018. godine, rezerviran je za završni jednodnevni seminar „Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija II” koji će biti održan u hotelu „Holiday“ u Sarajevu. O trenutno najaktuelnijoj temi, praktičari javnih nabavki imat će priliku, iz prve ruke, saznati sve o izmjenama i palnu izmjena u sistemu e-Nabavke. Drugi dio seminara bit će posvećen važnim pitanjima primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno prezentaciji pitanja i odgovora iz dosadašnje praktične primjene važeće legistlative vezano za specifična / nestandardizovana [...]

Veliki završni seminar javnih nabavki – DUBROVNIK (13. -15. 12. 2018.)

Nakon niza seminara organiziranih tokom 2018. godine i velikog broja učesnika, koji su stekli nova korisna saznanja o aktuelnim izmjenama u procesu javnih nabavki u BiH, ZAMM media CONSULTING organizira informaciono-edukativni događaj „Veliki završni seminar javnih nabavki“. Dobra praksa nastavlja se u istom ritmu i sa još  većim brojem predavača. Tako će tematske cjeline na završnom seminaru, koji će biti održan od 13. do 15. decembra u hotelu „Neptun“ u Dubrovniku, prezentirati: Đenan Salčin, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH Ilma [...]

Seminar za PR praktičare u javnom sektoru (22 – 24. 11. Dubrovnik)

Komunikacija, odnosi s javnošću i medijima zavisit će od vaše sposobnosti da ostvarite domet porukom koju šaljete. Komuniciramo svakodnevno, učimo i vrlo dobro znamo koliko vrijedi iskustvo. Upravo na temelju profesionalizma i iskustva, u periodu od 22. do 24. novembra, u organizaciji ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo, bit će održan Seminar za PR praktičare u javnom sektoru. Kako poboljšati PR poziciju u javnom sektoru, koristimo li dovoljno online medije i društvene mreže i da li je sve što čitamo, slušamo i [...]