Seminari

SEMINAR JAVNE NABAVKE – SARAJEVO (13.09.2018.), BANJA LUKA (18.09.2018.), MOSTAR (20.09.2018.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevne seminare pod nazivom: ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Hotel “Holiday” SARAJEVO, 13.09.2018. godine Hotel “Jelena” BANJA LUKA, 18.09.2018. Hotel “Bristol” MOSTAR, 20.09.2018.   UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke; 2. Kreiranje elektronske komisije u sistemu e-Nabavke; 3. Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku u sistemu e-Nabavke; 4. Otvaranje elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke; 5. Blokiranje otvaranja i [...]

SEMINAR JAVNE NABAVKE – ZLATIBOR (28-30.06.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Mona” ZLATIBOR, 28 – 30.06. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Tehničke specifikacije 2. Prirodni i zakonski monopoli 3. Nabavka u sluga iz Aneksa II Dio B ZJN 4. Nove funkcionalnosti sistema e-Nabavke koje Agencija planira pustiti u [...]

SEMINAR JAVNE NABAVKE – BEOGRAD (31.05.-02.06.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI Hotel “Queen’s Astoria Design” BEOGRAD, 31.05. – 02.06. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Tehničke specifikacije 2. Prirodni i zakonski monopoli 3. Nabavka u sluga iz Aneksa II Dio B ZJN 4. Nove funkcionalnosti sistema e-Nabavke koje Agencija planira pustiti u [...]

SEMINAR (JAVNE NABAVKE) I PROMOCIJA KNJIGE “Ugovori u postupcima javne nabavke” – SARAJEVO (07.05.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PROMOCIJA KNJIGE “Ugovori u postupcima javne nabavke”   Hotel “Holiday” SARAJEVO, 07.05. 2018. godine UVODNIČAR: Ervin Kreševljaković, certificirani trener JN i autor knjige “Ugovori u postupcima javne nabavke” PREDAVAČI: Đenan Salčin, Direktor AJN Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK   TEMATSKE CJELINE: 1. Redovan i poseban režim za nabavka usluga iz Aneksa II Dio B ZJN (hoteli, restorani, advokati, edukacije,…) 2. Prirodni [...]

SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – DUBROVNIK (15-17.03.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 15-17.03. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Kreiranje i objava Planova nabavki te izmjena i dopuna Planova nabavki u sistemu e-Nabavke; 2. Podaci o zaključenim ugovorima za ugovorne organe i ponuđače na javnom [...]

JAVNE NABAVKE – SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – DUBROVNIK (08-10.02.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE – SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 08-10.02. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Službenik za javne nabavke 2. Izmjene i dopune ZJN 3. Rješavanje problema u sistemu e-Nabavke po željama učesnika; 4. Kreiranje i objava te izmjene Planova nabavki u sistemu [...]

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE – DUBROVNIK (14-16.12.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na završni trodnevni seminar u 2017. godini pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 14-16.12. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Monitoring sistema javnih nabavki – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Planiranje javnih nabavki 2. Nabavka usluga iz Aneksa II Dio B (hoteli, restorani, seminari…) 3. E-aukcija 4. Rezultati korištenja modula za objavljivanje TD u 2016. i 2017. godini; 5. [...]

BESPLATNI SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – ILIDŽA (22.11.2017.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na BESPLATNI jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI I PROMOCIJA ČASOPISA JAVNE NABAVKE Hotel “Malak Regency Hotel” ILIDŽA, 22.11. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK                   Poštovani/e potencijalni/e učesnici/e našeg seminara, ovaj seminar organizujemo s ciljem promocije časopisa: [...]

BESPLATNI SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – BANJA LUKA (20.11.2017.)

 ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na BESPLATNI jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI I PROMOCIJA ČASOPISA JAVNE NABAVKE Hotel “Bosna” BANJA LUKA, 20.11. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Dražen Vidaković, stručni saradnik za normativno-pravne poslove u AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK Ivana Grgić, diplomirani ekonomista i predavač iz oblasti javnih nabavki           [...]

SEMINAR – JAVNE NABAVKE U PRAKSI – PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE (DUBROVNIK)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 12-14.10. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio – Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije – Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku [...]