Vijesti

SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – DUBROVNIK (15-17.03.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 15-17.03. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Kreiranje i objava Planova nabavki te izmjena i dopuna Planova nabavki u sistemu e-Nabavke; 2. Podaci o zaključenim ugovorima za ugovorne organe i ponuđače na javnom [...]

NE PROPUSTITE: Bogato drugo izdanje časopisa „Javne nabavke“

Nakon prvog broja časopisa „Javne nabavke“ koje je promovirano u Banjoj Luci i Sarajevu, u pripremi je drugo i još bogatije koje će biti objavljeno polovinom februara. Na više od 100 strana donosi najznačajnije teme među kojima i sve o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a o čemu govori Josip Jakovac, predsjedavajući radne grupe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za izradu Nacrta ZIDZJN. Otvoreno o najznačajnijim pitanjima Ureda za razmatranje žalbi odgovara novoizabrana predsjedavajuća Ilma Mehić Jusufbašić . [...]

JAVNE NABAVKE – SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – DUBROVNIK (08-10.02.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE – SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE – Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 08-10.02. 2018. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Službenik za javne nabavke 2. Izmjene i dopune ZJN 3. Rješavanje problema u sistemu e-Nabavke po željama učesnika; 4. Kreiranje i objava te izmjene Planova nabavki u sistemu [...]

ČASOPIS “JAVNE NABAVKE”

ZAMM media CONSULTING d.o.o. PREDSTAVLJA PRVO IZDANJE ČASOPISA “JAVNE NABAVKE” Krajem novembra u Banjoj Luci i Sarajevu promovirano je prvo izdanje stručnog časopisa „Javne nabavke“. Riječ je o prvom časopisu u Bosni i Hercegovini koji se bavi temama iz oblasti javnih nabavki i koji nudi odgovore na aktuelna pitanja i problematiku iz ove oblasti. Na prvim stranicama nalaze se i intervjui s Đenanom Salčinom i Jelenom Gotovac, ali i sadržaji koji će vas natjerati da se nasmijete i maksimalno opustite. „Smatramo da [...]

JAVNE NABAVKE U PRAKSI – PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE – DUBROVNIK (14-16.12.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na završni trodnevni seminar u 2017. godini pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 14-16.12. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Monitoring sistema javnih nabavki – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Planiranje javnih nabavki 2. Nabavka usluga iz Aneksa II Dio B (hoteli, restorani, seminari…) 3. E-aukcija 4. Rezultati korištenja modula za objavljivanje TD u 2016. i 2017. godini; 5. [...]

BESPLATNI SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – ILIDŽA (22.11.2017.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na BESPLATNI jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI I PROMOCIJA ČASOPISA JAVNE NABAVKE Hotel “Malak Regency Hotel” ILIDŽA, 22.11. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK                   Poštovani/e potencijalni/e učesnici/e našeg seminara, ovaj seminar organizujemo s ciljem promocije časopisa: [...]

BESPLATNI SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – BANJA LUKA (20.11.2017.)

 ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na BESPLATNI jednodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI I PROMOCIJA ČASOPISA JAVNE NABAVKE Hotel “Bosna” BANJA LUKA, 20.11. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Dražen Vidaković, stručni saradnik za normativno-pravne poslove u AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK Ivana Grgić, diplomirani ekonomista i predavač iz oblasti javnih nabavki           [...]

SEMINAR – JAVNE NABAVKE U PRAKSI – PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE (DUBROVNIK)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: JAVNE NABAVKE U PRAKSI PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 12-14.10. 2017. godine UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio – Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije – Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku [...]

SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA – NEUM (25-27.09.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom: NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Jadran” NEUM, 25-27.09. 2017. godine   UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK TEMATSKE CJELINE: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio – Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije – Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda [...]

SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom: NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Hotel “Holiday” SARAJEVO, 07.09. 2017. godine   UVODNIČAR: Đenan Salčin, Direktor AJN – Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama – PREDAVAČI: Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN Dario Kihli, šef grupe za IT AJN TEMATSKE CJELINE: 1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije – legislativni dio – Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-Aukcije – Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je predviđena e-Aukcija – (Ne)prihvatljivost ponuda postupku u kojem [...]