SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” (Dubrovnik, 21-23.02. 2019.)

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III” (Dubrovnik, 21-23.02. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom:

“Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III”

Hotel “Neptun”, DUBROVNIK
21-23.02. 2019. godine

PREDAVAČI:

Đenan Salčin, Direktor AJN
Admir Ćebić
, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEMATSKE CJELINE:

1. Korupcija i koluzija u nabavkama;
2. Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija I i sesija II (ponavljanje materije)
3. Kreiranje elektronskog postupka
4. Administracija uslova za učešće
5. Kreiranje ponuda i dostava ponuda
6. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude
7. Formiranje komisije za nabavke
8. Članovi tima na postupku
9. Automatsko otvaranje ponuda
10. Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda
11. Izmjena automatskog otvaranja ponuda
12. Evaluacija ponuda
13. Unos rezultata evaluacije
14. Bodovanje i preporuka
15. Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke komisije
16. Odluka o izboru/poništenju
17. Vraćanje na ponovnu evaluaciju
18. Zahtjev za ispravku računske greške
19. Kreiranje izvještaja i zapisnika
20. Nove notifikacije u sistemu
21.  Pitanja i odgovori – razgovor sa predavačem
22. Pravna zaštita (Zakon o javnim nabavkama i supsidijarna primjena pravila upravnog postupka).

Mjesto i datum održavanja: Dubrovnik, hotel “Neptun” 21-23.02. 2019. godine
Početak seminara: 21.02. u 14:00h

Kotizacija po učesniku iznosi 219,00 KM (na kotizaciju se ne zaračunava PDV)

Pretplatnici časopisa “JAVNE NABAVKE” ostvaruju pravo na popust od 20%

U iznos kotizacije uključen je radni materijal, vježbe, kafe pauze…

Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756,
putem e-mailazamm.media@gmail.com
ili

ONLINE PRIJAVA

Za više informacija pozovite info telefon033 554 731

Share this post