IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA

IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA

ZAMM media CONSULTING doo Vas poziva na  jednodnevnu radionicu pod nazivom: 

IZRADA PRAVNIH PROPISA/AKATA

Hotel “Grand” Sarajevo  27.10. 2016. godine

 

Predavač :

Mr. Muhamed Mujakić, dipl. iur, certificirani trener

TEME:

1.  Osnove izrade pravnih propisa

1.1. Normativna djelatnost

1.2. Istraživanje i analiza kao uslov stvaranja pravnih propisa

1.3. Pojam pravne norme i pravnog akta

1.4. Klasifikacija i hijerarhija pravnih propisa, vrste pravnih propisa

1.5. Vježba 1 – diskusija sa kakvim se propisima u izradi susreću učesnici

2. Izrada pravnih propisa

2.1. Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u BiH 

2.2. Pravila i postupci za izradu pravnih propisa u FBIH/RS

2.3. Faze donošenja propisa 

2.4. Razlika između prednacrta, nacrta i prijedloga propisa

2.5. Postupci za pripremu izrade propisa

2.6. Postupak za izradu propisa

2.7. Izazovi u primjeni pravnih akata u BiH/FBIH/RS – diskusija

3. Tehnike izrade pravnih propisa 

3.1. Sadržaj i unutrašnja struktura propisa – dijelovi propisa 

3.2. Član i unutrašnja podjela člana

3.3. Stil propisa (načela, terminologija, gramatika, pozivanje, navođenje i upotreba skraćenica u propisu) 

3.4. Izmjene i dopune propisa

3.5. Struktura i sadržaj obrazloženja pravnih propisa

3.6. Prečišćeni tekst, Ispravka propisa ,Usklađivanje pravnih propisa

3.7.  Vježba 2/izrada pravnog propisa – provedbeni propis npr. pravilnik / rad u grupama, case study metoda (cilj: primjena stečenog znanja)

 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, Hotel “Grand” 27. 10. 2016. godine

Početak seminara u 09,30 h 

Kotizacija po učesniku iznosi 199,00 KM + PDV (za dva ili više prijavljenih učesnika iz iste institucije odobravamo 10% popusta na kotizaciju), 

U iznos kotizacije uključeni radni materijal, vježbe, ručak i kafe pauze…

Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks 033 554 756 ili putem e-maila:zamm.media@gmail.com

Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

 ONLINE PRIJAVA     –     PRIJAVA PDF  

Share this post