• CARINSKI PROPISI EUROPSKE UNIJE

    0 out of 5

    SVE ŠTO MORATE ZNATI O PROPISIMA NA PODRUČJU CARINSKE UREĐENOSTI U POSLOVANJU S EUROPSKOM UNIJOM

    Priručnik za sve koji posluju unutar i izvan područja EU.

    Michael Lux, dugogodišnji saradnik Generalne direkcije za porezni sistem i carinsku uniju te koautor Carinskog zakona Unije u ovom priručniku pažljivo obrazlaže, opisuje i pojašnjava carinske propise u Europskoj Uniji. Priručnik po strukturi slijedi carinski zakon Unije. Svako poglavlje sastoji se od općeg predstavljanja i opisa problema te sadrži opća načela i opise pojedinačnih propisa.

    Posebnu kvalitetu priručniku daje činjenica da je kod obrazloženja pojedinačnih propisa citiran članak s navodom službenog lista EU, odnosno mišljenje / presuda Europskog suda ukoliko je ista bila izdana.

    198.90KM
  • PRIRUČNIK ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

    0 out of 5

    AUTORI:

    Dipl. ecc. Admir Ćebić, Pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke

    Dipl. iur.Ilija Ignjatić, certificirani trener AJN i ToT projekta EK

    Dipl. iur. Josip Jakovac, Šef za normativno – pravne poslove u Agenciji za javne nabavke

     

    PRIRUČNIK ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE sa primjerima akata i komentarom, nudi detaljna objašnjenja odredbi o radu komisije za javne nabavke, primjere akata, kao i česta pitanja iz te oblasti koja će olakšati članovima komisije da primijene rješenja u praksi. Autorski tim je napisao Priručnik, kao i pitanja koja su obrađena u istom, garancija su da će Priručnik biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u radu komisije za javne nabavke.

    80.00KM
  • UČINKOVITA NAPLATA POTRAŽIVANJA

    0 out of 5

    Svi koji se u poslovanju susreću s problemom neplaćanja i neučinkovite naplate potraživanja, s velikim zanimanjem proučit će ovu knjigu  UČINKOVITA NAPLATA POTRAŽIVANJA.

    Predstavljamo Vam ovo praktično i korisno izdanje koje je ujedno i sveobuhvatni priručnik u Vašem svakodnevnom radu na naplati potraživanja.

    Priručnik je u obliku knjige i CD-u. Program na CD-u omogućava ispis pojedinih opomena, obrazaca i izvršnih prijedloga, te njihovo uređenje prema vlastitim potrebama i primjerima, kao i njihovo spremanje u vlastite datoteke.

    117.00KM
  • UREDSKO – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

    0 out of 5

    Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzečima i drugim preduzečima i subjektima.

    AUTOR KNJIGE: Mensur Hadžimusić

    Ovaj sadržajan priručnik mogu koristiti sva fizička i pravna lica u FBiH, a zbog načina na koji je koncipiran i datim objašnjenjima posebo će korsno poslužiti zaposlenim u upravi, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, pravnim službama i pravnicima u javnim preduzečima i drugim prvrednim subjektima, advokatima, notarima i licima koja polažu stručne ispite u različitim upravnim oblastima.

    KOME JE PRIRUČNIK POTREBAN:

    – organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlsati (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa),

    – institucijama koje vrše javna ovlaštenja i javnim preduzečima,

    – sudovima,

    – privrednim društvima i drugim pravnim licima.

    Ova stručna publikacija prestavlja dragocjen izvor za sve one koji imaju dodira sa kancelarijskim poslovanjem.

    50.00KM
  • USPJEŠAN POSLOVNI PLAN

    0 out of 5

    Autor: Richard Stutely:

    »U priručniku su opisani načini planiranja koji osiguravaju svu tehničku pomoć koja Vam je potrebna pri sastavljanju novog poslovnog plana«

    Nedostatak literature iz područja poslovnog planiranja potaknuo nas je, da u našoj izdavačkoj kući izdamo učinkovit vodič koji će Vam biti od velike pomoći kod izrade konkretnog poslovnog plana.

    Knjiga je namijenjena generalnim direktorima, voditeljima odjela u velikim korporacijama, direktorima u manjim i srednjim preduzećima, voditeljima neprofitnih organizacija, upravnicima u javnim institucijama, svim onima koji moraju sastavljati, odobravati, financirati i provoditi poslovne planove.Zapravo svima koji moraju sastaviti poslovni plan u cjelini ili neki njegov dio, strateški plan, marketinški plan,plan za istraživanje i razvoj ili finansijski plan.

    80.00KM
  • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

    0 out of 5

    Knjiga – ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA sa komentarom i presudama Evropskog suda pravde, nudi detaljna objašnjenja odredbi novog Zakona o javnim nabavkama koji se primjenjuje od 27.11.2014. godine, i olakšava profesionalcima da primijene nova rješenja u praksi. Autorski tim koji je napisao Komentare, kao i pitanja koja su obrađena u istom, garancija su da će knjiga biti od velike praktične koristi onima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, i to, kako odgovornim licima ugovornih organa, tako i službenicima za javne nabavke, kao i ponuđačima.

    128.00KM