• PRIMJERI PRIVREDNIH UGOVORA

  0 out of 5

  Najopširnija zbirka PRIMJERA PRIVREDNIH UGOVORA. 205 primjera – 11 poglavlja, u knjizi (tvrdi uvez) ili na CD-u.

  Često prilikom sastavljanja poslovnog ugovora trebamo stručni savjet ili pravnu pomoć. Rješenje Vaših problema je zbirka PRIMJERA PRIVREDNIH UGOVORA 1.

  Ugovori su podjeljeni u 11 poglavlja: prodaja, nabavka, zastupanje, distribucija, darovanje, zamjena, ustupanje, najam, leasing, zakup, intelektualne usluge, turizam, prijevoz, rent-a-car, održavanje, kooperacija, kontrola, izvođački radovi, skladištnje, špedicija, građenje, zapošljavanje, obrazovanje, finansijski odnosi, bankarstvo. Usklađeni su sa Zakonom o obligacionim odnosima a manji dio ugovora uređen je drugim zakonima.

  152.10KM
 • SUVREMENI POSLOVNI DOPISI

  0 out of 5

  Jeste li razmišljali koliko je vremena potrbno za sastavljane dobrog poslovnog dopisa? Kod sastavljanja  jednostavnih poslovnih dopisa obično nema problema. No, radi li se o složenim poslovnim dopisima (poslovna suradnja, uljudni odgovor na zahtjev nekog kupca, ponuda, reklamacija, narudžba, oglas, ugovor i slično), često poželite da vam neko šapne čarobne riječi koje će sadržaj dopisa okrenuti u Vašu korist.

  Mi smi za Vas pripremili novu zbirku suvremenih poslovnih dopisa, koja po svojoj kvaliteti, opsegu i upotrebljivosti nadmašuje do sada izdane priručnike na tu temu.

  90.00KM
 • TEHNIKA IZRADE ZAKONA PROVEDBENIH PROPISA I POJEDINAČNIH AKATA

  0 out of 5

  Autor: Mensur Hadžimusić

  Recenzija: prof. dr. Mehmed Kenović, prof. dr. Sead Dizdarević
  Izrada pravnih akata je najsloženija oblast pravnih djelatnosti u kojima redaktori pravnih propisa moraju ispoljiti pored stručnih znanja i kreativnosti u stvaranju pravne norme koja će odgovarati društvenim potrebama i zahtjevima modernog vremena.

  Stručno i kvalitetno izrađen propis se lako, brzo i efikasno primjenjuje, objašnjava i utiče na ugled donosioca propisa i poštivanje ranga propisa i njegove pravne snage.
  Tehnici izrade pravnih propisa dosadašnja pravna teorija i praksa nisu davali značaj koji joj objektivno pripada tako da u ovoj oblasti ima vrlo malo stručne literature i nomotehničkih pravila kojih se treba pridržavati kod tehnike izrade pravnih propisa. Potrebno je ukazati da nije namjera autora da pojašnjava donošenje zakona kao najviše rangiranih pravnih propisa jer je to oblast utvrđena u okviru poslovnika nadležnih tijela zakonodavnih organa već tehnika izrade Zakona, podzakonskih akata odnosno odluka izvršnih organa i provedbenih propisa i opštih akata koje donose organi uprave u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

  50.00KM
 • UZORCI MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA

  0 out of 5

  Autor: prof.dr SEAD DIZDAREVIĆ.

  • primjeri ugovora sa objašnjenjima,
  • u knjizi ili na CD-romu.

  Prilikom sastavljanja poslovnog ugovora često trebamo stručni savjet ili pravnu pomoć. Rješenje možete naći u UZORCIMA MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA sa objašnjenjima.
  Ugovori su podijeljeni na 27 (dvadesetsedam) poglavlja sa praktičnim UZORCIMA MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA u unutrašnjem prometu i 15 (petnaest) poglavlja o ugovorima u međunarodnom prometu. Usklađeni su sa Zakonom o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske. Uzorci su pripremljeni na jednostavan način, primjenjiv za pravne poslove. Odredbe i članove u uzorcima je moguće kombinovati i prilagođavati vlastitim zahtjevima i poslovnim potrebama.

  50.00KM