Product Tag - poslovanje

 • UREDSKO – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  0 out of 5

  Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzečima i drugim preduzečima i subjektima.

  AUTOR KNJIGE: Mensur Hadžimusić

  Ovaj sadržajan priručnik mogu koristiti sva fizička i pravna lica u FBiH, a zbog načina na koji je koncipiran i datim objašnjenjima posebo će korsno poslužiti zaposlenim u upravi, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, pravnim službama i pravnicima u javnim preduzečima i drugim prvrednim subjektima, advokatima, notarima i licima koja polažu stručne ispite u različitim upravnim oblastima.

  KOME JE PRIRUČNIK POTREBAN:

  – organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlsati (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa),

  – institucijama koje vrše javna ovlaštenja i javnim preduzečima,

  – sudovima,

  – privrednim društvima i drugim pravnim licima.

  Ova stručna publikacija prestavlja dragocjen izvor za sve one koji imaju dodira sa kancelarijskim poslovanjem.

  50.00KM