Product Tag - poslovni ugovori

 • UZORCI MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA

  0 out of 5

  Autor: prof.dr SEAD DIZDAREVIĆ.

  • primjeri ugovora sa objašnjenjima,
  • u knjizi ili na CD-romu.

  Prilikom sastavljanja poslovnog ugovora često trebamo stručni savjet ili pravnu pomoć. Rješenje možete naći u UZORCIMA MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA sa objašnjenjima.
  Ugovori su podijeljeni na 27 (dvadesetsedam) poglavlja sa praktičnim UZORCIMA MODERNIH POSLOVNIH UGOVORA u unutrašnjem prometu i 15 (petnaest) poglavlja o ugovorima u međunarodnom prometu. Usklađeni su sa Zakonom o obligacionim odnosima Federacije BiH i Republike Srpske. Uzorci su pripremljeni na jednostavan način, primjenjiv za pravne poslove. Odredbe i članove u uzorcima je moguće kombinovati i prilagođavati vlastitim zahtjevima i poslovnim potrebama.

  50.00KM