Product Tag - propisi

 • CARINSKI PROPISI EUROPSKE UNIJE

  0 out of 5

  SVE ŠTO MORATE ZNATI O PROPISIMA NA PODRUČJU CARINSKE UREĐENOSTI U POSLOVANJU S EUROPSKOM UNIJOM

  Priručnik za sve koji posluju unutar i izvan područja EU.

  Michael Lux, dugogodišnji saradnik Generalne direkcije za porezni sistem i carinsku uniju te koautor Carinskog zakona Unije u ovom priručniku pažljivo obrazlaže, opisuje i pojašnjava carinske propise u Europskoj Uniji. Priručnik po strukturi slijedi carinski zakon Unije. Svako poglavlje sastoji se od općeg predstavljanja i opisa problema te sadrži opća načela i opise pojedinačnih propisa.

  Posebnu kvalitetu priručniku daje činjenica da je kod obrazloženja pojedinačnih propisa citiran članak s navodom službenog lista EU, odnosno mišljenje / presuda Europskog suda ukoliko je ista bila izdana.

  198.90KM
 • TEHNIKA IZRADE ZAKONA PROVEDBENIH PROPISA I POJEDINAČNIH AKATA

  0 out of 5

  Autor: Mensur Hadžimusić

  Recenzija: prof. dr. Mehmed Kenović, prof. dr. Sead Dizdarević
  Izrada pravnih akata je najsloženija oblast pravnih djelatnosti u kojima redaktori pravnih propisa moraju ispoljiti pored stručnih znanja i kreativnosti u stvaranju pravne norme koja će odgovarati društvenim potrebama i zahtjevima modernog vremena.

  Stručno i kvalitetno izrađen propis se lako, brzo i efikasno primjenjuje, objašnjava i utiče na ugled donosioca propisa i poštivanje ranga propisa i njegove pravne snage.
  Tehnici izrade pravnih propisa dosadašnja pravna teorija i praksa nisu davali značaj koji joj objektivno pripada tako da u ovoj oblasti ima vrlo malo stručne literature i nomotehničkih pravila kojih se treba pridržavati kod tehnike izrade pravnih propisa. Potrebno je ukazati da nije namjera autora da pojašnjava donošenje zakona kao najviše rangiranih pravnih propisa jer je to oblast utvrđena u okviru poslovnika nadležnih tijela zakonodavnih organa već tehnika izrade Zakona, podzakonskih akata odnosno odluka izvršnih organa i provedbenih propisa i opštih akata koje donose organi uprave u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

  50.00KM