Product Tag - radni odnosi

 • ODGOVORNOSTI ZA POVREDE OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

  0 out of 5

  Autor: Azra Bublin
  U ovoj knjizi, pored uobičajenih objašnjenja pojedinih odredaba o odgovornosti i pitanja koja se javljaju u praksi, dat je akcenat na poseban značaj i osjetljivost instituta o odgovornsoti u izvršavanju radnih obaveza u radnom pravu. Ovo tim prije, što je ovaj institut povezan sa drugim institutima radnog prava – od zasnivanja radnog odnosa, rasporedjivanja na drugo radno mjesto, plaća i naknade plaća do prestanka radnog odnosa. Da bi se što bolje shvatili radni odnosi u cjelini, pa i segment odgovornosti, u knjizi su dati i odgovarajući osvrti na ustavno uredjenje Bosne i Hercegovine i procedure izrade zakona uopće, jer je to od značaja za svako regulisanje, pa i regulisanje ove oblasti.
  Priručnik može korisno poslužiti brojnim zainteresiranim subjektima, naročito državnim organima, stručnim službama preduzeća, ustanovama i drugim pravnim licima, poslodavcima, sudijama, inspektorima rada, sindikalnim aktivistima, studentima i drugim.

  50.00KM
 • ZAKON O RADU – sa komentarom

  0 out of 5

  Autor: Mehmed Deković – dugogodišnji sudija Vrhovnog suda BiH i Doma za ljudska prava za BiH, pravni ekspert za oblast radnih odnosa

  Recenzenti: prof. dr. Salih Fočo , prof. dr. Neđo Milićević

  Zakon o radu predstavlja temeljni propis radnog zakonodavstva. Pravna priroda radnih odnosa u potputnosti je izmijenjena. Zakonodavac se opravdano opredjelio, da temelj radnog odnosa čini ugovor o radu. Na taj način radni odnos se transformisao u obavezni ugovorni odnos između zaposlenika i poslodavca. Ugovor o radu na temelju kojeg se zasniva radni odnos zaključuju ugovorne strane – poslodavac i zaposlenik. Zakon obezjeđuje visok stepen njihove autonomnosti pri uređenju odnosa. Naime, zakonodavac je prepustio poslodavcima i zaposlenicima da u većem broju slučajeva bliže uređuju svoje odnose propisima radnog zakonodavstva, kao što su kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu. Pri tome, neophodno je istaći da ovi propisi kojima se bliže uređuju odnosi između zaposlenika i poslodavaca moraju biti u skladu sa Zakonom.

  140.00KM