Product Tag - zakon o radu sa komentarom

 • ZAKON O RADU – sa komentarom

  0 out of 5

  Autor: Mehmed Deković – dugogodišnji sudija Vrhovnog suda BiH i Doma za ljudska prava za BiH, pravni ekspert za oblast radnih odnosa

  Recenzenti: prof. dr. Salih Fočo , prof. dr. Neđo Milićević

  Zakon o radu predstavlja temeljni propis radnog zakonodavstva. Pravna priroda radnih odnosa u potputnosti je izmijenjena. Zakonodavac se opravdano opredjelio, da temelj radnog odnosa čini ugovor o radu. Na taj način radni odnos se transformisao u obavezni ugovorni odnos između zaposlenika i poslodavca. Ugovor o radu na temelju kojeg se zasniva radni odnos zaključuju ugovorne strane – poslodavac i zaposlenik. Zakon obezjeđuje visok stepen njihove autonomnosti pri uređenju odnosa. Naime, zakonodavac je prepustio poslodavcima i zaposlenicima da u većem broju slučajeva bliže uređuju svoje odnose propisima radnog zakonodavstva, kao što su kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu. Pri tome, neophodno je istaći da ovi propisi kojima se bliže uređuju odnosi između zaposlenika i poslodavaca moraju biti u skladu sa Zakonom.

  140.00KM