JAVNA PREDUZEĆA Federacije BiH i Republike Srpske

JAVNA PREDUZEĆA Federacije BiH i Republike Srpske

46.80KM

Javna preduzeća je specijalna knjiga koja obrađuje upravljanje javnim preduzećima, zaštitu imovine javnog preduzeća, kontrolu poslovanja i javno nabavljanje u javnim preduzećima.

  • Description

Product Description

Autori: Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić i Osmo Polutak

 

Javna preduzeća je specijalna knjiga koja obrađuje upravljanje javnim preduzećima, zaštitu imovine javnog preduzeća, kontrolu poslovanja i javno nabavljanje u javnim preduzećima.

Zakon o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05) i Zakon o javnim preduzećima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04) uređuju upravljanje i poslovanje u javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno poslovanje i upravljanje javnih preduzeća u Republici Srpskoj, organe preduzeća, sukob interesa sa preduzećem, etički kodeks, interne postupke, nedopuštene i ograničene aktivnosti i druga pitanja od značaja za rad preduzeća.

Pošto su zakoni identični za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, materija je obrađena za oba entiteta zajedno, a propisi su priloženi uz komentar svakog entiteta odvojeno.

Knjiga je neophodna za rad stručnim radnicima u javnim preduzećima na području svake opštine, grada, kantona i entiteta i to za preduzeća: vodoprivrede, elektroprivrede, pošta, gasa, komunalna preduzeća, sva državna preduzeća u kojima preko 50% učešća u kapitalu drži opština, grad, kanton ili entiteti, a to znači svim opštinama, gradovima, kantonima, ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj koji nadziru rad javnih preduzeća.