ODGOVORNOSTI ZA POVREDE OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

ODGOVORNOSTI ZA POVREDE OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

50.00KM

Autor: Azra Bublin
U ovoj knjizi, pored uobičajenih objašnjenja pojedinih odredaba o odgovornosti i pitanja koja se javljaju u praksi, dat je akcenat na poseban značaj i osjetljivost instituta o odgovornsoti u izvršavanju radnih obaveza u radnom pravu. Ovo tim prije, što je ovaj institut povezan sa drugim institutima radnog prava – od zasnivanja radnog odnosa, rasporedjivanja na drugo radno mjesto, plaća i naknade plaća do prestanka radnog odnosa. Da bi se što bolje shvatili radni odnosi u cjelini, pa i segment odgovornosti, u knjizi su dati i odgovarajući osvrti na ustavno uredjenje Bosne i Hercegovine i procedure izrade zakona uopće, jer je to od značaja za svako regulisanje, pa i regulisanje ove oblasti.
Priručnik može korisno poslužiti brojnim zainteresiranim subjektima, naročito državnim organima, stručnim službama preduzeća, ustanovama i drugim pravnim licima, poslodavcima, sudijama, inspektorima rada, sindikalnim aktivistima, studentima i drugim.

  • Description

Product Description

U ovoj knjizi, pored uobičajenih objašnjenja pojedinih odredaba o odgovornosti i pitanja koja se javljaju u praksi, dat je akcenat na poseban značaj i osjetljivost instituta o odgovornsoti u izvršavanju radnih obaveza u radnom pravu. Ovo tim prije, što je ovaj institut povezan sa drugim institutima radnog prava – od zasnivanja radnog odnosa, rasporedjivanja na drugo radno mjesto, plaća i naknade plaća do prestanka radnog odnosa. Da bi se što bolje shvatili radni odnosi u cjelini, pa i segment odgovornosti, u knjizi su dati i odgovarajući osvrti na ustavno uredjenje Bosne i Hercegovine i procedure izrade zakona uopće, jer je to od značaja za svako regulisanje, pa i regulisanje ove oblasti.

Priručnik može korisno poslužiti brojnim zainteresiranim subjektima, naročito državnim organima, stručnim službama preduzeća, ustanovama i drugim pravnim licima, poslodavcima, sudijama, inspektorima rada, sindikalnim aktivistima, studentima i drugim.

Priručnik sadrži sljedeća poglavlja:

  • UVODNE NAPOMENE, USTAVNE ODREDBE, ODGOVORNOST KAO MORALNA I ZAKONSKA KATEGORIJA, ZAKONSKE ODREDBE ODGOVORNOSTI
  • ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
  • ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE,
  • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNSOTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE.
  • ZAKON O RADU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  • ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  • ZAKON O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  • UREDBA O PRAVILIMA DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
  • ZAKLJUČNA RAZMATRANJA