REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA

52.65KM

Knjiga “Registracija poslovnih subjekata” je štampana i izdaje se u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i Brčko Distriktu počela primjena novih, savremenih zakona o registraciji poslovnih subjekata u sudskim i drugim registrima.

  • Description

Product Description

Autori: Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić.  

Knjiga “Registracija poslovnih subjekata” je štampana i izdaje se u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i Brčko Distriktu počela primjena novih, savremenih zakona o registraciji poslovnih subjekata u sudskim i drugim registrima.
Istovremeno sa donijetim zakonima o registraciji poslovnih subjekata, koji se upisuju u sudske registre, donijeti su prateći propisi o upisu u registre i evidencije kod:
– Uprave za indirektno oporezivanje za PDV;
– carina u carinskom postupku;
– Fonda za penziono i invalidsko osiguranje u FBiH radi registracije u matičnu evidenciju zaposlenika i obveznika doprinosa.
U vezi s tim, u knjizi su komentarisani pomenuti propisi i dati primjeri akata i obrazaca, te sačinjena zbirka propisa o tim registrima.
Zbog svog kvalitetnog stručnog sadržaja knjiga će biti priručnik za rad svim stručnim radnicima u svim privrednim društvima, javnim preduzećima, društvima za osiguranje, bankama, ustanovama obrazovanja i zdravstva, organima uprave počev od opštine, grada, okruga, kantona, entiteta, distrikta do nivoa BiH, advokatima i svim kontrolnim organima.