TEHNIKA IZRADE ZAKONA PROVEDBENIH PROPISA I POJEDINAČNIH AKATA

TEHNIKA IZRADE ZAKONA PROVEDBENIH PROPISA I POJEDINAČNIH AKATA

50.00KM

Autor: Mensur Hadžimusić

Recenzija: prof. dr. Mehmed Kenović, prof. dr. Sead Dizdarević
Izrada pravnih akata je najsloženija oblast pravnih djelatnosti u kojima redaktori pravnih propisa moraju ispoljiti pored stručnih znanja i kreativnosti u stvaranju pravne norme koja će odgovarati društvenim potrebama i zahtjevima modernog vremena.

Stručno i kvalitetno izrađen propis se lako, brzo i efikasno primjenjuje, objašnjava i utiče na ugled donosioca propisa i poštivanje ranga propisa i njegove pravne snage.
Tehnici izrade pravnih propisa dosadašnja pravna teorija i praksa nisu davali značaj koji joj objektivno pripada tako da u ovoj oblasti ima vrlo malo stručne literature i nomotehničkih pravila kojih se treba pridržavati kod tehnike izrade pravnih propisa. Potrebno je ukazati da nije namjera autora da pojašnjava donošenje zakona kao najviše rangiranih pravnih propisa jer je to oblast utvrđena u okviru poslovnika nadležnih tijela zakonodavnih organa već tehnika izrade Zakona, podzakonskih akata odnosno odluka izvršnih organa i provedbenih propisa i opštih akata koje donose organi uprave u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

  • Description

Product Description

Autor: Mensur Hadžimusić

Recenzija: prof. dr. Mehmed Kenović, prof. dr. Sead Dizdarević
Izrada pravnih akata je najsloženija oblast pravnih djelatnosti u kojima redaktori pravnih propisa moraju ispoljiti pored stručnih znanja i kreativnosti u stvaranju pravne norme koja će odgovarati društvenim potrebama i zahtjevima modernog vremena.

Stručno i kvalitetno izrađen propis se lako, brzo i efikasno primjenjuje, objašnjava i utiče na ugled donosioca propisa i poštivanje ranga propisa i njegove pravne snage.
Tehnici izrade pravnih propisa dosadašnja pravna teorija i praksa nisu davali značaj koji joj objektivno pripada tako da u ovoj oblasti ima vrlo malo stručne literature i nomotehničkih pravila kojih se treba pridržavati kod tehnike izrade pravnih propisa. Potrebno je ukazati da nije namjera autora da pojašnjava donošenje zakona kao najviše rangiranih pravnih propisa jer je to oblast utvrđena u okviru poslovnika nadležnih tijela zakonodavnih organa već tehnika izrade Zakona, podzakonskih akata odnosno odluka izvršnih organa i provedbenih propisa i opštih akata koje donose organi uprave u okviru svojih zakonskih ovlaštenja.

U ovom priručniku posebno je data i pravna tehnika izrade općih akata koje donose nadležni organi u institucijama koji vrše javna ovlaštenja i javnim preduzećima te privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost u skladu sa privrednim društvima. U okviru pravnog sistema utvrđena je hijerarhija pravnih propisa, tehnici izrade pravnog akta predhodi utvrđivanje hijerarhijske ovisnosti i usklađivanje sa više rangiranim propisima te osnova za donošenje propisa, a što je dato prije nomotehnike pravnih propisa.

Priručnik zbog njegovog sadržaja pored zaposlenih u organima uprave, institucijama koji vrše javna ovlaštenja i privrednim subjektima mogu koristiti i lica koja se bave tehnikom izrade pojedinačnih akata jer su sadržana i rješenja i drugi pojedinačni akti koje primjenjuju lica koja se bave adekvatnim pružanjem pravne pomoći, obrtom odnosno zanatstvom i drugim poslovima u okviru samostalnog privređivanja.

Priručnik sadrži sljedeće tematske cjeline sa praktičnim primjerima pravnih akata:

– pojam normativne djelatnosti i vrste normativnih akata

– hijerarhija pravnih propisa

– tehnika izrade Zakona

– tehnika izrade podzakonskih akata (provedbeni propisi i opći akti) u organima uprave

– tehnika izrade općih akata u pravnim licima

– sadržaj pravnog propisa

– načela za izradu pravnih propisa

– izmjena i dopuna pravnih propisa u organima uprave i općih akata u pravnim licima

– utvrđivanje prečišćenog teksta i ispravka propisa i objavljivanje pravnih propisa

– izrada pojedinačnih upravnih akata sa praktičnim primjerima ovih akata.