UREDSKO – KANCELARIJSKO POSLOVANJE

50.00KM

Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzečima i drugim preduzečima i subjektima.

AUTOR KNJIGE: Mensur Hadžimusić

Ovaj sadržajan priručnik mogu koristiti sva fizička i pravna lica u FBiH, a zbog načina na koji je koncipiran i datim objašnjenjima posebo će korsno poslužiti zaposlenim u upravi, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, pravnim službama i pravnicima u javnim preduzečima i drugim prvrednim subjektima, advokatima, notarima i licima koja polažu stručne ispite u različitim upravnim oblastima.

KOME JE PRIRUČNIK POTREBAN:

– organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlsati (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa),

– institucijama koje vrše javna ovlaštenja i javnim preduzečima,

– sudovima,

– privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Ova stručna publikacija prestavlja dragocjen izvor za sve one koji imaju dodira sa kancelarijskim poslovanjem.

  • Description

Product Description

Kancelarijsko poslovanje u organima uprave, sudovima, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, javnim preduzečima i drugim preduzečima i subjektima.

AUTOR KNJIGE: Mensur Hadžimusić

Ovaj sadržajan priručnik mogu koristiti sva fizička i pravna lica u FBiH, a zbog načina na koji je koncipiran i datim objašnjenjima posebo će korsno poslužiti zaposlenim u upravi, institucijama koje vrše javna ovlaštenja, pravnim službama i pravnicima u javnim preduzečima i drugim prvrednim subjektima, advokatima, notarima i licima koja polažu stručne ispite u različitim upravnim oblastima.

KOME JE PRIRUČNIK POTREBAN:

– organima uprave, službama za upravu i drugim organima vlsati (službe i tijela zakonodavnih i izvršnih organa),

– institucijama koje vrše javna ovlaštenja i javnim preduzečima,

– sudovima,

– privrednim društvima i drugim pravnim licima.

Ova stručna publikacija prestavlja dragocjen izvor za sve one koji imaju dodira sa kancelarijskim poslovanjem.