ZAKON O RADU – sa komentarom

140.00KM

Autor: Mehmed Deković – dugogodišnji sudija Vrhovnog suda BiH i Doma za ljudska prava za BiH, pravni ekspert za oblast radnih odnosa

Recenzenti: prof. dr. Salih Fočo , prof. dr. Neđo Milićević

Zakon o radu predstavlja temeljni propis radnog zakonodavstva. Pravna priroda radnih odnosa u potputnosti je izmijenjena. Zakonodavac se opravdano opredjelio, da temelj radnog odnosa čini ugovor o radu. Na taj način radni odnos se transformisao u obavezni ugovorni odnos između zaposlenika i poslodavca. Ugovor o radu na temelju kojeg se zasniva radni odnos zaključuju ugovorne strane – poslodavac i zaposlenik. Zakon obezjeđuje visok stepen njihove autonomnosti pri uređenju odnosa. Naime, zakonodavac je prepustio poslodavcima i zaposlenicima da u većem broju slučajeva bliže uređuju svoje odnose propisima radnog zakonodavstva, kao što su kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu. Pri tome, neophodno je istaći da ovi propisi kojima se bliže uređuju odnosi između zaposlenika i poslodavaca moraju biti u skladu sa Zakonom.

  • Description

Product Description

Autor: Mehmed Deković – dugogodišnji sudija Vrhovnog suda BiH i Doma za ljudska prava za BiH, pravni ekspert za oblast radnih odnosa

Recenzenti: prof. dr. Salih Fočo , prof. dr. Neđo Milićević

Zakon o radu predstavlja temeljni propis radnog zakonodavstva. Pravna priroda radnih odnosa u potputnosti je izmijenjena. Zakonodavac se opravdano opredjelio, da temelj radnog odnosa čini ugovor o radu. Na taj način radni odnos se transformisao u obavezni ugovorni odnos između zaposlenika i poslodavca. Ugovor o radu na temelju kojeg se zasniva radni odnos zaključuju ugovorne strane – poslodavac i zaposlenik. Zakon obezjeđuje visok stepen njihove autonomnosti pri uređenju odnosa. Naime, zakonodavac je prepustio poslodavcima i zaposlenicima da u većem broju slučajeva bliže uređuju svoje odnose propisima radnog zakonodavstva, kao što su kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu. Pri tome, neophodno je istaći da ovi propisi kojima se bliže uređuju odnosi između zaposlenika i poslodavaca moraju biti u skladu sa Zakonom.

Zakon je sistematizovan na način kako se to i do sada radilo u oblasti radno pravnih odnosa. Odredbe Zakona sistematizovane su u više poglavlja, a odnose se na osnovne odredbe, zaključivanje ugovora o radu, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad, radno vrijeme, odmore i odsustva, zaštitu zaposlenika, plaće i naknade, izume i tehnička unapređenja zaposlenika, zabranu takmičenja zaposlenika sa poslodavcem, naknada štete, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, pravilnik o radu, sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju, kolektivni ugovor, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, štrajk, ekonomsko-socialno vijeće, nadzor nad primjenom propisa o radu, posebne odredbe, kaznene odredbe i prijelazne i završne odredbe.

Knjiga ZAKON O RADU – sa komentarom po obuhvatnosti, iscrpnim objašnjenjima i prezentiranim odgovorima na mnoga pitanja iz prakse omogućuje lako snalaženje, efikasno i pravilnu primjenu odredbi ovog zakona. U knjizi je autor detaljno komentarisao odredbe zakona kao i njegove do sada izvršene izmjene i dopune.