Promovirani “Ugovori u postupcima javne nabavke”

ervin kresevljakovic

ervin kresevljakovic

Promovirani “Ugovori u postupcima javne nabavke”

U izdanju sarajevske firme ZAMM media CONSULTING, početkom maja objavljeno je sveobuhvatno stručno djelo „Ugovori u postupcima javne nabavke (sa praktičnim primjerima ugovora)” autora Ervina Kreševljakovića.

Njegova promocija održana je polovinom septembra i tom prilikom autor se osvrnuo na rad koji je pažljivo pripremao dvije godine. U nastavku prenosimo intervju objavljen u majskom broju stručnog časopisa “Javne nabavke”, a u kojem Kreševljaković govori o ispisanim dragocjenim sturčnim savjetima.

Piše: Azra Islamagić Mulahmetović

Riječ je o djelu od 500 stranica koje predstavlja spoj teorije i prakse i koje razrađuje pitanja i radnje u procesu javnih nabavki, od najjednostavnijih do najsloženijih.

Ugovori u postupcima javne nabavke podijeljeni su u tri dijela. U prvom, odnosno uvodnom dijelu dat je kratak osvrt na obligacione odnose i opću teoriju ugovora. Drugi i najznačajniji dio knjige posvećen je samim ugovorima u postupcima javne nabavke, od definicije i načina zaključenja ugovora, preko pojedinih odredaba, sve do upravljanja ugovorom i njegovim gašenjem. U ovom dijelu nalazi se i poseban odjeljak koji se bavi ugovorom o izvođenju radova, tj. ugovorom o građenju, koji je specifičan i vrlo složen.

Posljednji dio knjige posvećen je praktičnim primjerima ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova te okvirnim sporazumima. U ovom dijelu čitaoci će naići i na tridesetak različitih vrsta, odnosno primjera ugovora i okvirnih sporazuma.

Knjiga se može čitati i koristiti na više načina, ističe autor.

“Moguće je čitati samo teorijski dio, također, moguće je čitati samo dio posvećen primjerima ugovora, ali i kao jednu cjelinu. Sugeriram cjeloviti pristup, jer je knjiga kao takva zamišljena i napisana, pa je to i najbolji način da se uoče sve njene prednosti i kvalitete. Ona obiluje i primjerima iz prakse ugovornih organa, kao i izvodima iz sudske prakse koji objašnjavaju pojedine institute i njihovo ispravno korištenje u svakodnevnoj primjeni. Također, citirani su mnogi stavovi i mišljenja Agencije za javne nabavke BiH o pojedinim zanimljivim temama i problemima, te je dat autorski pogled na pojedine institute javnih nabavki, ali i polemički osvrt na neke loše definirane odredbe postojećeg zakona i podzakonskih akata“,  pojašnjava Kreševljaković.

Autor ukazuje i na dio javnih nabavki kojem se u BiH, nažalost, ne poklanja dovoljna pažnja.

“Radi se o praćenju i realizaciji samog ugovora, što je, također, veoma bitna faza u provođenju kompletnog postupka javne nabavke i što na određeni način prirodno zaokružuje cijelu ovu priču i temu koja govori o ugovorima u postupcima javne nabavke”, dodaje Kreševljaković.

Javne nabavke su veoma zahtjevne i iziskuju mnogo rada, kontinuirane edukacije i analiziranja. Složit će se mnogi, riječ je o zanimljivom poslu koji traži čovjeka u potpunosti posvećenog onome što radi i uvijek spremnog za nadogradnju znanja. Ovakvo mišljenje dijeli i naš sagovornik.

“Javne nabavke su i veoma odgovoran i ozbiljan posao koji iziskuje stalnu borbu za principe i zakonitost, odnosno vladavinu prava. Tu se miješaju mnogobrojni interesi i ponekad nije jednostavno voditi tu bitku, pa je potrebno i  mnogo hrabrosti, požrtvovanosti i odricanja. Ovakvim odgovorom na vaše pitanje, na određeni način sam vam opisao i svoj lični put i odnos prema javnim nabavkama u cjelini”,  iskren je Kreševljaković.

Čitajući „Ugovore u postupcima javne nabavke” lako se može  primijetiti da je knjiga nastala bez ikakve presije, pisana je lagano i s velikim zadovoljstvom.

“Zahvaljujem na takvom opažanju. Knjiga je produkt dugotrajnog i temeljitog rada. Nastajala je tokom dvije prethodne godine. I, zaista, nastala je kao unutrašnja potreba da se oglasim i iznesem svoje viđenje nekih stvari u ovoj oblasti u kojoj sam dugo prisutan, na različite načine. Istovremeno, nastala je i kao potreba da svoje veliko iskustvo u oblasti javnih nabavki podijelim s drugima, pogotovo mladima koji se tek počinju baviti ovim lijepim i teškim poslom. Odat ću vam i jednu malu tajnu. Tokom pisanja knjige postao sam djed i u čast svome unuku, koji me učinio veoma ponosnim, na naslovnoj strani knjige kao datum zaključenja ugovora nalazi se njegov datum rođenja” govori Kreševljaković.

Imajući u vidu sve spomenuto, jasno je da „Ugovori u postupcima javne nabavke” zaista mogu predstavljati ozbiljan oslonac u svakodnevnom radu, kako ugovornim organima tako i ponuđačima. Uporište za ovu tvrdnju, između ostalog, nalazimo i u činjenici da službenik za javne nabavke (iako on ni do danas zakonski nije definiran) u našoj zemlji predstavlja deficitarno zanimanje.

“To nije samo deficitarno zanimanje, ono je i nedovoljno cijenjeno i priznato u našem društvu. Nažalost, danas je to tako, a trebalo bi i moralo biti drugačije. S obzirom na ogromna javna, odnosno budžetska sredstva, sredstva poreznih obveznika, dakle novac svih nas koji se putem javnih nabavki troši u društvu, nije dobro da je položaj i status ljudi koji nose taj teret na svojim leđima ovako nereguliran. Tako se šalju loše poruke svima koji su zainteresirani da sistem javnih nabavki u BiH dobro funkcionira, dakle javnosti, građanima, investitorima, privrednicima, međunarodnoj zajednici…

No, situacija se u svakom slučaju može popraviti jačanjem borbe protiv korupcije na svim nivoima i u svim segmentima društva, zatim usvajanjem zakonodavstva koje će privredu i privredne aktivnosti ubrzati i otvarati za potencijalne investitore i ulagače, potom stvaranjem klime i pružanjem šanse mladim ljudima da u svojoj zemlji pokažu šta mogu i znaju. Društvo koje ne pronađe način da svoju mladost zaposli i zadrži u zemlji, nema nikakvu perspektivu”, zaključuje Kreševljaković.

“Ugovori u postupcima javne nabavke (sa praktičnim primjerima ugovora)‟

štampani su u limitiranom tiražu, a za trenutno dostupne primjerke, po cijeni od

 140,00 KM (KNJIGA), 90,00 KM (CD) i 190,00 KM (KOMPLET),

više informacija potražite putem telefona 033 554 731 ili e-maila: zamm.media@gmail.com.

Autor Ervin Kreševljaković rođen je 1959. godine u Sarajevu. Zvanje diplomiranog pravnika stječe 1984. Postdiplomsko obrazovanje iz menadžmenta i informacionih tehnologija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu uspješno okončava 1996. Praktični rad iz oblasti javnih nabavki započinje 2004. godine i sve do danas aktivan je u svim vrstama poslova provođenja postupaka javnih nabavki u JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo.

Kao član brojnih komisija za javne nabavke, aktivno je učestvovao u svim fazama i poslovima vezanim za javne nabavke-od pripreme TD, otvaranja i evaluacije ponuda, sačinjavanja prijedloga za donošenje odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno poništenja postupka, vođenja postupka po žalbama ponuđača, do vođenja upravnih sporova.

Potpisnik je niza stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki objavljivanih u časopisu „Content“ u periodu 2015-2016. godine. Kreševljaković je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, bio je polaznik prve grupe ToT-projekta održanog u Torinu, da bi 2013. godine stekao certifikat regionalnog trenera iz oblasti javnih nabavki. Održao je desetine predavanja, a kao ekspert pojavio se u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti javnih nabavki.

Riječ izdavača

Vrijednost rukopisa Ervina Kreševljakovića među prvima je prepoznao Muamer Muftić, direktor ZAMM media CONSULTING-a.

“Kao neko ko već godinama podržava i bavi se izdavaštvom stručne literature, mogu reći da smo sretni i ponosni zbog ukazanog povjerenja. Duboko smo uvjereni da će knjiga Kreševljakovića naći pravi put do svih onih kojima je zaista potreban jedan ovakav rukopis i da će sve njegovo zalaganje i trud na pravi način biti prepoznati” uvjeren je Muftić.

Share this post