SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” (Sarajevo, 17.06. 2019.)

SEMINAR “Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki” (Sarajevo, 17.06. 2019.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

“Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki”

Hotel “Astra Garni”, SARAJEVO
17.07. 2019. godine

PREDAVAČI:

Đenan Salčin, Direktor AJN
Admir Ćebić
, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN

TEMATSKE CJELINE:

1. Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu
2. Kreiranje Komisije za nabavke
3. Kreiranje i izmjena uslova za učešće za ugovorne organe
4. Kreiranje ponuda po kategorijama i dostava ponuda
5. Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude
6. Članovi tima na postupku kod ponuđača
7. Automatsko javno otvaranje ponuda
8. Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda
9. Evaluacija ponuda od strane Komisije
10. Bodovanje i kreiranje preporuka
11. Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke Komisije
12. Kreiranje i objavljivanje Odluka o izboru/poništenju
13. Vraćanje na ponovnu evaluaciju ponuda
14. Kreiranje Zahtjeva za ispravku računske greške
15. Kreiranje Zahtjeva za obrazloženje neprirodno niske cijene
16. Pojašnjenja ponuda
17. Unos mišljenja vanjskih eksperata
18. Kreiranje izvještaja i zapisnika
19. Obavještavanje ponuđača o žalbi na postupku

20. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE
– Kako pravilno definisati minimalne uslove za kvalifikaciju
– Koje su smjernice za pravilnu pripremu tehničkih specifikacija
– Kako izabrati adekvatan kriterij za dodjelu ugovora
– Ostale važne napomene

21. PRAKTIČNA PRIMJENA ZJN
– Praktični primjeri postupanja u situacijama koje nisu definisane legislativom

22. Korupcija i koluzija u nabavkama

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, hotel “Astra Garni” 17.07. 2019. godine
Početak seminara: 17.07. u 09:30h

Kotizacija po učesniku iznosi 179,00 KM + PDV

Pretplatnici časopisa “JAVNE NABAVKE” ostvaruju pravo na popust od 20%

U iznos kotizacije uključen je radni materijal, vježbe, ručak, kafe pauze…

Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756,
putem e-mailazamm.media@gmail.com
ili

ONLINE PRIJAVA

Za više informacija pozovite info telefon033 554 731

Share this post