SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – DUBROVNIK (15-17.03.)

SEMINAR (JAVNE NABAVKE) – DUBROVNIK (15-17.03.)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom:

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Hotel “Neptun” DUBROVNIK, 15-17.03. 2018. godine

UVODNIČAR:

Đenan Salčin, Direktor AJN

– Praćenje postupaka javnih nabavki – dosadašnji nalazi  –

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEMATSKE CJELINE:

1. Kreiranje i objava Planova nabavki te izmjena i dopuna Planova nabavki u sistemu e-Nabavke;

2. Podaci o zaključenim ugovorima za ugovorne organe i ponuđače na javnom dijelu Portala;

3. Mobilna aplikacija sistema e-Nabavke za platforme Android, IOS i Windows Phone;

4. Problemi u dosadašnjem korištenju modula za e-Aukcije, rezultati dosadašnjeg korištenja ovog modula te prijedlozi za unapređenjem;

5. Primjedbe i preporuke institucija za reviziju na nivou BiH, RS i FBiH u vezi sa javnim nabavkama

6. Pravna zaštita (šta bi trebalo mijenjati u izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama)

7. Službenik za javne nabavke

8. Izmjene i dopune ZJN

9. Vježbe – pitanja i odgovori

Mjesto i datum održavanja: DUBROVNIK, hotel “Neptun” 15-17.03. 2018. godine
Početak seminara: 15.03. u 14,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 219,00 KM (Na kotizaciju se ne zaračunava PDV)
U iznos kotizacije uključen je radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756
ili putem e-mailazamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon033 554 731

Share this post