Seminar – Javne nabavke u praksi – praktična primjena e-aukcije

Seminar – Javne nabavke u praksi – praktična primjena e-aukcije

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE

Hotel “Kardial” Teslić 28.02. 2017. godine

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEME SEMINARA:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije

2. Praktična primjena e-aukcije u sistemu
e-nabavke
– Zakazivanje i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija
“najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”;
– Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
– Zakazivanje i provođenje e-Aukcije u postupcima
koji su podijeljeni na lotove
– Generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije;
– Objašnjenje validacija u e-Aukciji;

3. Uočene greške u dvogodišnjoj primjeni nove
legislative

4. Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi:
– žalbeni navodi iz žalbi,
– izvodi iz rješenja KRŽ-a
– praktična pomoć za pravilno postupanje
ugovornih organa i ponuđača u postupcima javnih
nabavki

Mjesto i datum održavanja: Teslić, hotel “Kardial” 28.02. 2017. godine
Početak seminara: 28.02. u 10,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 189,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks: 033 554 756 ili putem e-maila:
zamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post