Seminar – Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

Seminar – Javne nabavke u praksi (e-aukcija)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

PRAKTIČNA PRIMJENA E-AUKCIJE

Hotel “Grand”, Sarajevo, 14.04. 2017. godine

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEME SEMINARA:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio
2. Praćenje postupaka javnih nabavki – greške u primjeni nove legislative
3. Kreiranje postupka sa zajedničkom nabavkom i unos ugovora u okvirni sporazum za učesnike zajedničke nabavke;
4. Objava godišnjeg obavještenja o dodjeljenim ugovorima unutar okvirnog sporazuma;
5. Kreiranje godišnjeg obavještenja za neprioritetne usluge i unos ugovora;
6. Tenderska dokumentacija i pitanja i odgovori vezano za tendersku dokumentaciju;
7. Objava tenderske dokumentacije za pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci;
8. Kreiranje e-Aukcije, unošenje ponuda i zakazivanje e-Aukcije;
9. Generisanje izvještaja o tenderskoj dokumentaciji, pitanjima i odgovorima vezano za tendersku dokumentaciju i e-Aukciji;
10. Najčešće greške operatera prilikom korištenja sistema e-Nabavke;
11. Pravna zaštita:
– Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi,
– žalbeni navodi iz žalbi,
– izvodi iz rješenja KRŽ-a
– praktična pomoć za pravilno postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki

 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, Hotel “Grand” 14.04. 2017. godine
Početak seminara: 14.04. u 09,30h
Kotizacija po učesniku iznosi 169,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks: 033 554 756 ili
putem e-maila: zamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post