SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

SEMINAR – NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

NOVINE U E-AUKCIJAMA

SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Hotel “Holiday” SARAJEVO, 07.09. 2017. godine

 

UVODNIČAR:

Đenan Salčin, Direktor AJN

– Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama –

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN

TEMATSKE CJELINE:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije – legislativni dio
– Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-Aukcije
– Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je predviđena e-Aukcija
– (Ne)prihvatljivost ponuda postupku u kojem je predviđena e-Aukcija i obavještavanje ponuđača u zavisnosti od vrste postupka
– Neprirodno niska cijena u postupku u kojem je predviđena e-Aukcija

2. Novo korisničko okruženje (pregled) za e-Aukcije koje su zakazane, u toku i završene;

3. Demonstracija e-Aukcije uživo za kriterije najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda;

4. Najčešće greške ugovornih organa i ponuđača u e-Aukcijama;

5. Slučajevi nakon kojih Agencija ponovo zakazuje e-Aukcije, te slučajevi u kojima se e-Aukcije ne zakazuju ponovo;

6. Planovi Agencije u 2017. i 2018. godini vezano za nove funkcionalnosti sistema e-Nabavke

 

Mjesto i datum održavanja: SARAJEVO, hotel “Holiday” 07.09. 2017. godine
Početak seminara: 07.09. u 09,30h
Kotizacija po učesniku iznosi 179,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756
ili putem e-mailazamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon033 554 731

Share this post