SEMINAR – Praktična primjena zakona o javnim nabavkama (E-AUKCIJA)

SEMINAR – Praktična primjena zakona o javnim nabavkama (E-AUKCIJA)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na trodnevni seminar pod nazivom:

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (E-AUKCIJA)

Hotel “Jadran” NEUM 01-03.06. 2017. godine

 

UVODNIČAR:

Đenan Salčin, Direktor AJN

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

TEME SEMINARA:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – legislativni dio
– Obaveze ugovornih organa prije i poslije e-aukcije
– Specifičnosti zapisnika o ocjeni ponuda u postupku u kojem je predviđena e-aukcija
– (Ne)prihvatljivost ponuda postupku u kojem je predviđena e-aukcija i obavještavanje ponuđača u zavisnosti od vrste postupka
– Neprirodno niska cijena u postupku u kojem je predviđena e-aukcija
2. Nabavka neprioritetnih usluga (hoteli, restorani, seminari,…)
– Sa zaključenjem ugovora
– Bez zaključenja ugovora
3. Monitoring postupaka javnih nabavki
– Nalazi Agencije za javne nabavke u postupcima praćenja postupaka javnih nabavki
– Uočene greške u dosadašnjoj primjeni važeće legislative
4. Novo korisničko okruženje (pregled) za e-Aukcije koje su zakazane, u toku i završene;
5. Demonstracija e-Aukcije uživo;
6. Najčešće greške ugovornih organa i ponuđača u e-Aukcijama;
7. Slučajevi nakon kojih Agencija ponovo zakazuje e-Aukcije, te slučajevi u kojima se e-Aukcije ne zakazuju ponovo;
8. Benefiti modula za e-Aukcije.
9. Pravna zaštita:
– Nedostaci u pravnoj zaštiti,
– Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi,
– Žalbeni navodi iz žalbi,
– Izvodi iz rješenja KRŽ-a
– Praktična pomoć za pravilno postupanje ugovornih organa u postupcima javnih nabavki

 

Mjesto i datum održavanja: NEUM, hotel “Jadran” 01-03.06. 2017. godine
Početak seminara: 01.06. u 14,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 199,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks: 033 554 756
ili putem e-mailazamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post