Seminar – Praktična primjena zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka

Seminar – Praktična primjena zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

Hotel “Grand”, Sarajevo, 06.04. 2017. godine

PREDAVAČ:

Mr. Muhamed Mujakić, dipl.iur, certificirani trener za oblast zaštite podataka


Cilj seminara je upoznavanje sa praktičnom primjenom Zakona o zaštiti ličnih podataka i obavezama koje imaju institucije iz javnog i privatnog sektora, uključujući privredna društva, banke, osiguravajuća društva, telekom operatere te javne organe (organi uprave, općine i dr.)

TEME SEMINARA:

1.Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH
1.1. Pravni i institucionalni okvir – zaštita ličnih podataka, zakon, Agencija za zaštitu ličnih podataka, podizanje svijesti svih građana, prevencija;
1.2. Pristup ličnim podacima drugih osoba;
1.3. Lični podaci koji se obrađuju od strane institucija, organizacija i privrednih društava;
1.4. Vježba (izlaganje učesnika sa kojim se evidencijamasusreću).
2. Sigurnost ličnih/osobnih podataka
2.1. Sloboda informacija vs. zaštita ličnih podataka
2.2. Provođenje zakona i podzakonskih akata;
2.3. Organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka;
2.4. Vježba – provođenje zakona o zaštiti ličnih podataka – potreba izrade pravilnika i plana zaštite (koje su dužne uraditi sve institucije i privredna društva koja obrađuju lične podatke).
3. Registracija evidencija koje vode privredna društva i institucije
3.1. Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka;
3.2. Vježba – praktično uspostavljanje i vođenje evidencije (primjer Evidencija o zbirci ličnih podataka zaposlenih u privrednom društvu, instituciji/ministarstvu/upravnoj organizaciji/agenciji)

 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, Hotel “Grand” 06.04. 2017. godine
Početak seminara: 06.04. u 10,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 199,00 KM + PDV
Za dva i više učesnika iz iste institucije odobravamo popust od 10%

U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na faks: 033 554 756 ili
putem e-maila: zamm.media@gmail.com
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post