SEMINAR za PONUĐAČE– NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

SEMINAR za PONUĐAČE– NOVINE U E-AUKCIJAMA SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (Sarajevo)

ZAMM media CONSULTING d.o.o. Vas poziva na jednodnevni seminar pod nazivom:

NOVINE U E-AUKCIJAMA

SA PRAKTIČNOM PRIMJENOM

ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

– Seminar za PONUĐAČE –

Hotel “Holiday” SARAJEVO 30.06. 2017. godine

UVODNIČAR:

Đenan Salčin, Direktor AJN

PREDAVAČI:

Admir Ćebić, Pomoćnik direktora AJN i certificirani trener AJN
Dario Kihli, šef grupe za IT AJN
Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK

 

TEMATSKE CJELINE:

1. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije – lekcija za ponuđače
2. Priprema, sadržaj i ocjena ponuda
3. Novo korisničko okruženje (pregled) za e-Aukcije koje su zakazane, u toku i završene;
4. Odabir operatera koji će učestvovati u e-Aukciji;
5. Demonstracija e-Aukcije u postupcima gdje je kriterij najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda;
6. Preferencijalni tretman u e-Aukciji;
7. Generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije;
8. Registracija pomoćnih operatera i upravljanje operaterima;
9. Registracija poslovnih jedinica i upravljanje poslovnim jedinicama;
10. Odabir CPV divizija za primanje notifikacija o objavljenim obavještenjima o nabavci;
11. Preuzimanje tenderske dokumentacije i ispravke/dopune tenderske dokumentacije u postupcima javnih nabavki;
12. Generisanje izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije;
13. Postavljanje pitanja vezano za tendersku dokumentaciju;
14. Generisanje izvještaja o pitanjima i odgovorima vezano za tendersku dokumentaciju;
15. Pravna zaštita:
– Nedostaci u pravnoj zaštiti,
– Praksa Kancelarije za razmatranje žalbi,
– Žalbeni navodi iz žalbi,
– Izvodi iz rješenja KRŽ-a

 

Mjesto i datum održavanja: SARAJEVO, hotel “Holiday” 30.06. 2017. godine
Početak seminara: 30.06. u 10,00h
Kotizacija po učesniku iznosi 169,00 KM + PDV
U iznos kotizacije uključen je ručak, radni materijal, vježbe, kafe pauze…
Prijaviti se možete slanjem popunjene narudžbenice na fax: 033 554 756
ili putem e-mailazamm.media@gmail.com

ILI OVDJE
Za više informacija pozovite info telefon: 033 554 731

Share this post