U prodaji je novi broj časopisa “Javne nabavke”

strucni casopis javne nabavke

U prodaji je novi broj časopisa “Javne nabavke”

Novi broj stručnog časopisa „Javne nabavke‟, u izdanju ZAMM media CONSULTINGA, dostupan je za sve trenutne i buduće pretplatnike.

Četvrto izdanje, koje sadržajno donosi niz značajnih tema, otvara intervju sa Sanelom Nezirićem, vjerovatno jedinim advokatom u BiH s certifikatom trenera Agencije za javne nabavke BiH i stručnjakom koji je kroz svoju advokatsku kancelariju stekao neprocjenjivo iskustvo.

Također, tu je i razgovor s Emirom Tahirovićem, prodekanom na Fakultetu za upravu – pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu, na kojem je po prvi put u BiH pokrenut master-studij Javne nabavke u upravi.

Uredništvo časopisa „Javne nabavke“ za temu broja odabralo je „Nadogradnju sistema e-Nabavke: Elektronski postupak i ponude‟. Također, tematizirani su i stručni članci „Primjena pregovaračkih postupaka bez objave obavještenja o nabavci dodatnih roba, usluga i radova‟, „Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama“, „Prestanak postupka javne nabavke“, „Prirodni i zakonski monopoli‟, “Nabavka pravnih usluga prema odredbama ZJN i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN”, „Izvodi iz objavljenih rješenja KRŽ-a“, „Provođenje postupka ugovornog organa po žalbi“, „Ekonomski najpovoljnija ponuda“, „Podjela nabavke na lotove‟, te „Proces realizacije ugovora“.

Svakako, na više od 120 strana čitatelji će pronaći i stalnu rubriku „Pitanja – odgovori – komentari“, informacije o aktuelnim seminarima i edukacijama, horoskop javnih nabavki, kao i posebno kreiranu skandi s pojmovima na koje će najprije odgonetnuti praktičari javnih nabavki.

Kao i u dosadašnjim brojevima, za stručni časopis „Javne nabavke“ pišu ugledni certificirani treneri Agencije za javne nabavke BiH i iskusni poznavaoci ovog složenog procesa – Admir Ćebić, Dario Kihli, Ervin Kreševljaković, Ilija Ignjatić, Amela Karić, Admir Bašić, Adin Kondžić i Sanel Nezirić.

Novi broj „Javnih nabavki“ donosi rješenja za probleme u sprovođenju postupaka javnih nabavki na koje su ukazivali čitatelji, a njegova godišnja pretplata, koja obuhvata četiri broja, iznosi 199.00 KM + PDV,  dok je dostava časopisa besplatna i vrši se na adresu pretplatnika.

Također, izdavač naglašava da, uz blagovremenu najavu, u okviru pretplate nudi jednu kotizaciju GRATIS za seminar na temu javnih nabavki u organizaciji ZAMM media CONSULTINGA, a koji se održavaju tokom cijele godine.

Više informacije putem broja telefona +387 33 554 731, kao i putem e-mail adrese jn.strucnicasopis@gmail.com  ili facebook stranice Časopis Javne nabavke.

Share this post