Usluge

Usluge



IZRADA PROJEKATA

ZAMM media Consulting nudi usluge u sljedećim segmentima pomoći pri izradi projekata:

Priprema projekta po Zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini koje izrađuju naši certificirani eksperti.

Pripreme projekata za pred pristupne fondove Europske unije (IPA)

Pripreme tenderske dokumentacije za sve vrste tendera.

Pripreme projekata ekološkog upravljanja i menadžmenta vodama

Pripreme projekata za Europsku komisiju, s prevodom na engleski jezik

Pripreme projekata upravljanja ljudskim resursima.